Palvelut yrityksille

 1. Insolvenssioikeus
  • konkurssien pesänhoitajan tehtävät
  • velkojan avustaminen konkurssien valvonnassa
  • yrityssaneerausten selvittäjän ja valvojan tehtävät
  • yrityssaneeraushakemusten laatimiset
 2. Oikeudenkäynnit
  • sopimussuhteet
  • vahingonkorvaukset
  • riitautetut saatavat perintätilanteessa
  • hakemusasiat
 3. Sopimus- ja yhtiöoikeus
  • sopimusten ja kauppakirjojen laatimiset
  • sopimusten tulkitsemiset ja sopimusosapuolten aseman selventämiset
  • yhtiöiden perustamiset
  • osakassopimusten laatimiset
  • muut yhtiöoikeudelliset asiat
  • vahingonkorvaukset
 4. Työoikeus
  • työsuhteen aloittamiset ja päättämiset
  • lomautukset
  • vahingonkorvaukset
 5. Muut asiat
  • Avustamme yleisesti myös muissa asioissa.