Palvelut yksityisille

 1. Perhe- ja perintöoikeus
  • avioliittojen päättymiset ja ositukset
  • pesänselvitykset ja pesänjaot
  • oikeudenkäynnit
 2. Rikosoikeus
  • asianomistajan avustamiset
  • vahingonkorvausvaatimukset
  • oikeudenkäynnit
 3. Sopimusoikeus
  • sopimusten ja kauppakirjojen laatimiset
  • sopimusten tulkitsemiset ja sopimusosapuolten aseman selventämiset
  • oikeudenkäynnit
 4. Työoikeus
  • työsuhteen aloittamiset ja päättämiset
  • lomautukset
  • vahingonkorvaukset
  • oikeudenkäynnit
 5. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt
  • selvittäjän tehtävät
  • velkajärjestelyhakemusten laatimiset
  • oikeudenkäynnit
 6. Muut asiat
  • Avustamme yleisesti myös muissa asioissa.